NATUURLEXICON


Koolzwarte Zandbij

Andrena pilipes   


De Koolzwarte Zandbij Andrena pilipes is een opvallend zwart gekleurde zeldzame zandbij met een grootte van 11 tot 15 mm.

Het vrouwtje heeft een grotendeels zwart borststuk. Het achterlijf is ook grotendeels zwart. De poten zijn gedeeltelijk wit behaard.

Het mannetje heeft een bruin behaarde achterkop. Het borststuk is zwart of bruin behaard. Tergieten 1 en 2 van het achterlijf zijn bruin behaard.

Deze zeer zeldzame bij is een beperkt polylectische soort waarbij een voorkeur wordt vertoond voor kruisbloemigen. De bij foerageert vaak op Raket-soorten Sisymbrium species voor de nectar. De bij vliegt mogelijk in 2 generaties van maart tot eind augustus.

Deze bij komt vooral voor op warme, beschutte plaatsen, vaak in tamelijk open landschappen, vooral langs de rivieren.

De bij is waarschijnlijk één van de gastheerbijen voor de Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (koekoeksbij).

 

Home