NATUURLEXICON


Koperetser

Pityogenes chalcographus   


De Koperetser Pityogenes chalcographus is een klein donkerbruin tot bijna zwart kevertje van amper 2 mm groot. Deze kever komt voor van mei tot juni op naaldbomen. De kever is in zwermen rond de bomen aan te treffen.

De eitjes worden door het vrouwtje in de toppen van bomen of in de takken afgezet.

De larven veroorzaken een min of meer stervormig vraatpatroon. Vanuit één paringskamer lopen 3 tot 6 moedergangen van elkaar weg.

Home