NATUURLEXICON


Koraalhelmkruid

Scrophularia peregrina   


Het Koraalhelmkruid Scrophularia peregrina is een meditterane plant. In 2020 werd deze plant voor het eerst in Vlaanderen gevonden.

De bloemen zijn donker purperbruin. De bladeren zijn grof getand, glimmend en “netelachtig”. De stengel is kortbehaard.   

Het is een cultuurvolger die goed gedijt op verstoorde, stenige bodems in bebouwde gebieden.  

Home