NATUURLEXICON


Korensla

Arnoseris minima   


De Korensla Arnoseris minima is een plant van zandige graanakkers op een zure, droge, matig voedselarme en kalkarme grond. Soms vindt men de plant nog in wegbermen.

De bloemen zijn geel en bloeien van juni tot september. De bladeren zijn langwerpig. De bladeren staan zowel in een bladrozet aan de voet van de plant als verspreid. De Korensla heeft een penwortel.

Vermesting en chemische bestrijdingsmiddelen vormen bedreigingen voor deze plant.

Home