NATUURLEXICON


Korrelganzevoet

Chenopodium polyspermum   


De Korrelganzevoet Chenopodium polyspermum draagt van juli tot september groene bloemen in pluimen. De bladeren zijn langwerpig of eivormig.

De plant groeit op vochtige, zeer voedselrijke zandgrond en zandige klei, vooral op omgewerkte grond. We vinden de plant op akkers, in wegbermen en open gronden. In moestuinen wordt hij aanzien als een onkruid.


Home