NATUURLEXICON


Korstmosrenspin

Philodromus margaritatus   


De Korstmosrenspin Philodromus margaritatus is te vinden op schors en soms op bladeren van bomen met korstmossen.

De soort prefereert natte loofbossen, die rijk zijn aan korstmossen.

 

Home