NATUURLEXICON


Korte Bladloper

Chalcosyrphus nemorum   


De Korte Bladloper Chalcosyrphus nemorum is een zweefvlieg met een lengte van 7 tot 10 mm. De vlieg heeft een kort, breed, zwart achterlijf met 2 paar rechthoekige, gele tot oranje vlekken.

Het is een algemene soort die voorkomt in vochtige loofbossen met een goed ontwikkelde ondergroei. Men vindt de vlieg vaak van april tot september langs begroeide oevers van sloten, beken of vijvers in bossen.

Deze zweefvlieg bezoekt vaak bloemen zoals Boterbloem-soorten Ranunculus species en Fluitenkruid Anthriscus sylvestris. Het mannetje houdt zich vaak laag bij de grond op.

De larven leven onder schors van dood hout dat gedeeltelijk in het water of op vochtige bosgrond ligt en in natte boomholtes in loofbomen en soms ook naaldbomen.    

Home