NATUURLEXICON


Korte Platbek

Pipiza quadrimaculata


De Korte Platbek Pipiza quadrimaculata is een zweefvlieg met een lengte van 5 tot 8 mm. Deze vlieg heeft een kort en gedrongen achterlijf met meestal 2 paar vlekken. De lage inplanting van de antennes (midden van de ogen) is een karakteristiek kenmerk. De vleugels zijn licht verdonkerd.

Deze soort vliegt van begin mei tot half augustus in natte naaldbossen en gemengde bossen. De vlieg wordt vaak dicht bij water, in de vorm van greppels of bronnen, gevonden.

De volwassen vliegen bezoeken graag Boterbloem-soorten Ranunculus species.

De larven voeden zich waarschijnlijk met bladluizen op naaldbomen.  

Home