NATUURLEXICON


Kortesnuitvlieg

Rhingia borealis


De Kortesnuitvlieg Rhingia borealis is een zweefvlieg met een lengte van 5 tot 8 mm. Deze vlieg heeft een relatief korte, sterk gebogen snuit en een behaarde antenneborstel. Het mannetje heeft een zwarte borststukrug.

Deze zeer zeldzame vlieg komt van begin april tot begin september voor in heideterreinen en loofbossen. De zweefvlieg bezoekt de bloemen van onder meer Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum, Echte Koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi en Bosooievaarsbek Geranium sylvaticum.

De onvolwassen stadia zijn nog onbekend.  


Home