NATUURLEXICON


Kortsprietelzenhaantje

Plagiosterna aenea


Het Kortsprietelzenhaantje Plagiosterna aenea, ook Klein Elzenhaantje genoemd, is een kever die behoort tot de bladhaantjes. Hij is lang ovaal en meet 6,5 tot 8,5 mm. De bovenkant is glanzend blauw of violetblauw. De kop, het halsschild en de dekschilden zijn onregelmatig bestippeld. De poten zijn zwart.

Deze vrij algemene soort kan van april tot augustus worden gevonden op Zwarte Els Alnus glutinosa en Grauwe Els Alnus incana.

Home