NATUURLEXICON


Kortsprietgroefbij

Lasioglossum brevicorne


De Kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne is een zeldzame bij met een lengte van 6 à 7 mm.

Het is een zeer donker antracietkleurige bij met een wat glanzende borststukrug.

Het vrouwtje heeft zeer korte antennes. Het achterlijf heeft tergieten met een licht doorschijnende achterrand. Op de voorhoeken van tergieten 2 en 3 zijn er viltvlekken. Het vierde tergiet is met lichte haren bedekt. De achterlijfspunt is licht en donzig.

Het mannetje heeft zeer korte antennes.

De vleugels zijn bij het mannetje en het vrouwtje helder.

Deze groefbij vliegt van april tot oktober (mannetjes vliegen pas vanaf juni) in biotopen met zeer voedselarme bodems zoals heischrale graslanden, langs heidepaden en in duinen in schrale vegetaties.

De bij vertoont een voorkeur voor gele composieten zoals Muizenoor Hieracium pilosella.

Het nest wordt ondergronds gebouwd.

Het is waarschijnlijk één van de gastheerbijen van de Grote Spitstandbloedbij Sphecodes puncticeps (koekoeksbij).

Home