NATUURLEXICON


Kortsprietmaskerbij

Hylaeus brevicornis   


De Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis is een vrij algemene maskerbij die te zien is van eind mei tot half september.

De bij meet 4 tot 5,5 mm.

Het vrouwtje heeft korte antennes. De kop is opvallend rond en dik en heeft kleine gele gezichtsvlekken.

Het mannetje heeft korte antennes met een verbrede, donkere antenneschacht. Het borststuk en het achterlijf zijn dof.

Deze bij heeft een voorkeur voor schrale, zandige terreinen zoals duinen, heide, stuifzanden, spoorwegterreinen, wegbermen en groeven. De soort komt regelmatig in het stedelijke gebied.

Het nest wordt gemaakt in stengels (Braam, Gewone Vlier) en in kevervraatgangen in hout en weidepalen. De bij nestelt ook in kunstmatige nestelgelegenheid waarbij nestholten met een diameter van 2 tot 3 mm het meest worden bezet.

De bij bezoekt verschillende bloemen, zoals Braam Rubus fruticosus, Zandblauwtje Jasione montana, Peen Daucus carota en Wilde Reseda Reseda lutea.

Home