NATUURLEXICON


Kortsprietwespbij

Nomada fucata   


De Kortsprietwespbij Nomada fucata vliegt van half maart tot eind augustus (waarschijnlijk in 2 generaties) in allerlei biotopen, van heidevelden tot stadstuinen.

De aantallen hangen af van het voorkomen in deze biotopen van de Grasbij Andrena flavipes, de enige gastheerbij van deze koekoeksbij. De gastheerbij schijnt de parasiet goed te verdragen.

Deze algemene bij meet 7 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft een zwart-rood gebandeerde eerste tergiet. Er zijn meestal min of meer complete banden op tergieten 2 tot 5. Er is een gele vlek op de rug. De antennes zijn kort, tamelijk dik en oranje gekleurd. De poten zijn grotendeels oranje.

Het mannetje heeft soms een geel vlekje aan de voorkant van de borststukzijden. De gele band op tergiet 2 is niet of nauwelijks onderbroken. Soms is de band wel in het midden rood gekleurd. De antennes zijn gedeeltelijk verdonkerd.  

Deze bij kan worden gezien op de bloemen van Gewone Paardenbloem Taraxacum officinale, Sleedoorn Prunus spinosa, Madeliefje Bellis perennis, Witte Klaver Trifolium repens, Gewoon Duizendblad Achillea millefolium, Pastinaak Pastinaca sativa, Klein Streepzaad Crepis capillaris, Akkerdistel Cirsium arvense, Zilverschoon Potentilla anserina en Groot Kaasjeskruid Malva sylvestris.

Home