NATUURLEXICON


Kortsteelrussula

Russula curtipes   


De Kortsteelrussula Russula curtipes is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica.

Hij komt voor in houtwallen, lanen, bossen en bosranden op zowel een voedselarme als voedselrijke bodem.

Home