NATUURLEXICON


Kortstelig Plaatjesmos

Pterygoneurum ovatum   


Het Kortstelig Plaatjesmos Pterygoneurum ovatum is een mos.

Het is een pioniersoort van open kalkrijke grond of gestoorde kleigrond.

 

Home