NATUURLEXICON


Kortvleugelige Roofwants

Coranus subapterus   


De Kortvleugelige Roofwants Coranus subapterus is een wants met een lengte tot 12 mm. De soort komt van juli tot oktober voor op zandige, droge terreinen met een open vegetatie.

Het is een zeer algemene onopvallende, grijsbruin gekleurde, kleine soort met verkorte vleugels.

Deze wants bevindt zich meestal op de bodem, maar valt hier weinig op door de goede schutkleuren. 

 

Home