NATUURLEXICON


Kosmopoliet


Een kosmopoliet is een soort die over de hele wereld voorkomt.

Slechts een beperkt aantal families heeft in alle werelddelen vertegenwoordigers. Dit komt doordat slechts weinig groepen aan alle typen milieus aangepast zijn. Bij de planten zijn grassen kosmopolieten; bij de dieren zijn dit bijvoorbeeld valken.

Veel groepen hebben hun verspreiding aan de mens te danken. We noemen deze dan ook cultuurvolgers. Zo komen door toedoen van de mens de Huismuis Mus musculus en de Bruine Rat Rattus norvegicus overal ter wereld voor.

Een soort met een daarentegen zeer beperkte verspreiding word een endemische soort genoemd.


Home