NATUURLEXICON


Kostgangerboleet

Xerocomus parasiticus   


De Kostgangerboleet Xerocomus parasiticus groeit altijd op of rond de Gele Aardappelbovist Scleroderma citrinum. De onderzijde van de hoed is voorzien van fijne poriën.

Het is een parasiet die niet kan overleven zonder die bovist. Hij is veel zeldzamer dan zijn gastheer.

De Kostgangerboleet groeit in loof- en naaldbossen op vochtige tot droge, voedselarme zand-, veen- en leembodems.

Hij kan worden gevonden van augustus tot en met oktober, soms ook nog in november, vooral op hoge zandgronden.  

Home