NATUURLEXICON


Kraagbloedbij

Sphecodes spinulosus


De Kraagbloedbij Sphecodes spinulosus is een in Vlaanderen zeer zeldzame bij.

Deze bloedbij heeft een smalle, opstaande richel op de achterkop. De achterpoten van het mannetje zijn bezet met een aantal stekels.

Het vrouwtje van deze soort legt eitjes in het nest van de Roodbruine Groefbij Lasioglossum xanthopus, die een voorkeur heeft voor typische akkeronkruiden (Valse Salie, Akkermelkdistel, Gewone Paardenbloem).

De vliegplaatsen van de Kraagbloedbij situeren zich voor zover bekend alleen in agrarisch gebied. Natuurmaatregelen in de landbouw met een behoud van (stroken met) akkeronkruiden zijn gunstig voor deze soort. De soort kan in het stedelijk gebied voorkomen op plaatsen waar de gastheerbij voorkomt.

Deze bij vliegt van eind mei tot half juli. De mannetjes vliegen van begin mei tot eind juni.  

Bloembezoek (op Boterbloem-soorten, Braam en schermbloemen) wordt sporadisch waargenomen. Deze bij vliegt vooral in mei en juni.

Home