NATUURLEXICON


Kraaiheide

Empetrum nigrum   


De Kraaiheide Empetrum nigrum bloeit in april en mei met ongesteelde alleenstaande paarse of rozeachtige bloempjes. De blaadjes zijn riemvormig. De vruchten zijn zwarte bessen.

Dit struikje is gebonden aan zure, voedselarme zand- en veengrond op vrij droge plaatsen en groeit dan ook vooral in droge bossen en op heiden. Het is een windbloeier. De bessen (steenvruchten) worden gegeten door kraaien, hoenderachtige vogels en Wulpen Numenius arquata, die zo de zaden verspreiden.

Home