NATUURLEXICON


Kraakloof

Coelocalon aculatum


Het Kraakloof Coelocalon aculeatum is een korstmos met het uitzicht van dunne beentjes.

Home