NATUURLEXICON


Kraakwilg

Salix fragilis


De Kraakwilg Salix fragilis is een typische boom van natte elzenbossen, wilgenhakhoutbossen, grienden en beek- en rivierdalen. De boom is goed bestand tegen overstromingen.

Hij wordt veel aangeplant en kan kruisen met de Schietwilg Salix alba, zelfs in zoverre dat zuivere vormen van de Kraakwilg eerder zeldzaam zijn.

Deze boom houdt van een voedselarme en kalkarme grond. Afgebroken takken wortelen op de plaatsen waar ze terechtkomen of aanspoelen en groeien opnieuw tot een boom uit.


Home