NATUURLEXICON


Krabbenscheer

Stratiotes aloides


De Krabbenscheer Stratiotes aloides is een waterplant die voorkomt in ondiep, zuurstofarm, redelijk voedselrijk water, dat ook brak kan zijn. We vinden de plant wel in veensloten, petgaten, ondiepe plassen en oude, verlandende rivierarmen. Het water is meestal maximum 2 m diep en tamelijk voedselrijk en zuurstofarm water. Het water mag ook zeer zwak brak zijn. Deze plant zullen we niet of toch zeer zelden aantreffen in groot open water.

De plant bloeit van mei tot augustus met witte bloemen. De bladeren zijn zwaardvormig en stekelig gezaagd. Ze staan in dichte, drijvende rozetten. In de bloeiperiode komt het trechtervormige bladrozet tot tegen het wateroppervlak, zodat de bloemen boven het wateroppervlak komen. In de herfst zakt het rozet weer naar de bodem om te overwinteren.

Krabbenscheer bezit een wortelstok. Door zijn uitlopers is het een belangrijke laagveenvormer.

Doordat deze tweehuizige plant (ofwel mannelijke ofwel vrouwelijke bloemen) zich vermeerdert door middel van uitlopers zullen er veel planten van hetzelfde geslacht bij elkaar voorkomen.

De Vroege Glazenmaker Aeshna isoceles (libel) zet haar eieren op deze plant af. 

De binding van de zeer zeldzame Groene Glazenmaker Aeshna viridis (libel - komt niet in Vlaanderen voor) met deze plant is zo sterk dat deze libel niet voorkomt in gebieden zonder Krabbenscheer.  

Ook de Gewone Pantserjuffer Lestes sponsa heeft een voorkeur voor water met Krabbenscheer-velden.

De Zwarte Stern Chlidonias niger (komt niet meer voor als broedvogel in Vlaanderen) gebruikt Krabbenscheer als nestplaats.

De Grote Oeverspin Dolomedes plantarius verkiest deze plant graag om er het web in te maken. De plant biedt immers bescherming door de stekelige bladeren.

De Kleverige Poelslak Myxas glutinosa komt vaak voor op Krabbenscheer.

Krabbenscheer is gevoelig voor chemische bestrijdingsmiddelen, zoals atrazine.

Home