NATUURLEXICON


Krabbenscheermot

Parapoynx stratiotata


De Krabbenscheermot Parapoynx stratiotata is een nachtvlinder. Het mannetje meet 20 tot 24 mm; het vrouwtje 28 tot 30 mm. Het mannetje heeft een roomwitte grondkleur; het vrouwtje heeft een donkerder grondkleur. De vleugels dragen een ringvormige donkere vlek met een witte kern.

Deze vlinder heeft niet alleen Krabbenscheer Stratiotes aloides, maar ook andere waterplanten (Witte Waterlelie, Fonteinkruid-soorten, Sterrenkroos, Grof Hoornblad, Brede Waterpest, Gele Plomp) als waardplanten.

De rupsen van deze vlinder zijn in staat om onder water te leven. Ze zijn zelfs in het bezit van uitwendige kieuwen.

Home