NATUURLEXICON


Krakeend

Mareca strepera


De Krakeend Mareca strepera is een eend die oorspronkelijk afkomstig is van meren en moerassen in de steppen van Midden- en West-Azië. De eend heeft haar areaal de laatste decennia naar het westen uitgebreid.

Het mannetje heeft een lengte van 51 cm; het vrouwtje meet tot 48 cm. Deze eend heeft opvallend puntige vleugels. Deze eend heeft een lichtbruine kop, een zwarte snavel, zwarte staartdekveren en roodbruine, zwarte en witte vleugelvlekken.  De poten zijn oranje.

Deze eend komt voor op ondiepe langzaam stromende of stilstaande wateren met vrij grote oppervlakken.

Het voedsel bestaat vooral uit waterplanten en wieren die de eend vindt op de oevers, en in mindere mate uit kleine diertjes.  

In mei-juni legt het vrouwtje 8 tot 12 eieren, die ze zelf bebroedt. Het nest is een goed verborgen kom, die met donsveertjes is gevoerd.

Deze soort overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

In Vlaanderen is de soort een broedvogel. Er zijn ook doortrekkers en wintergasten.


Home