NATUURLEXICON


Krakeling

Diloba caeruleocephula


De Krakeling Diloba caeruleocephala behoort tot de uiltjes. Hij komt voor in heggen en boomgaarden.

Het is een nachtactieve vlinder, die te zien is van eind augustus tot begin november.

Hij heeft een vleugelspanning tot 38 mm. De waardplanten van de rupsen zijn Sleedoorn Prunus spinosa, Appel Malus domestica, Wilde Appel Malus sylvestris, Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna, Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia en Pruim-soorten Prunus species.

Home