NATUURLEXICON


Kransvederkruid

Myriophyllum verticillatum


Het Kransvederkruid Myriophyllum verticillatum draagt van juni tot augustus roze bloempjes in aren.

Deze waterplant groeit in  rustig, matig voedselrijk, stilstaand of zwak stromend water met een eerder neutrale pH in sloten, kanalen en kleine plassen.

Home