NATUURLEXICON


Kringloop


Het begrip “kringloop” staat in de ecologie voor een reeks processen in de natuur waarbij stoffen die door een bepaalde groep organismen worden geproduceerd door een andere groep organismen worden gebruikt.

Dit herhaalt zich tot de oorspronkelijke stoffen terug zijn gevormd.  

Home