NATUURLEXICON


Kromzitter

Asteroscopus sphinx


De Kromzitter Asteroscopus sphinx is een vlinder die behoort tot de uiltjesfamilie.

Hij komt als volwassen vlinder van eind september tot eind november voor in bosachtige streken en boomgaarden. Het is een nachtactieve vlinder.

De eitjes worden in kleine groepjes in een spleet of op een boomstam afgezet en overwinteren.

De rupsen, die te zien zijn van april tot juli, zijn vooral ’s nachts actief.

De waardplanten van de rups zijn Boswilg Salix caprea, Hazelaar Corylus avellana, Zomereik Quercus robur, Sleedoorn Prunus spinosa, Spaanse Aak Acer campestre en Gewone Es Fraxinus excelsior.


 

Home