NATUURLEXICON


Kroontjeskruid

Euphorbia helioscopia


Het Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia groeit op bouwland, in moestuinen en wegkanten op een vochthoudende en voedselrijke grond. Deze plant bloeit van mei tot oktober met gele of groene vijfstralige bloemen, die zich naar de zon richten.

De bloeiwijze ontspringt uit een krans van eironde schutblaadjes. Als de doosvruchten rijp zijn, barsten ze met een knal open en vliegen de zaadjes weg. Het melksap van deze plant is giftig.

Voor paarden, runderen en schapen kan deze plant gevaarlijk zijn wanneer ze wordt aangeraakt of ingenomen. Het melkachtige sap kan huid- en slijmvliesirritaties veroorzaken bij contact. In geval van inname ziet men braken, diarree, krampen, maag-darmontstekingen, ontstekingen in de mond- en keelholte, overmatige speekselproductie, evenwichtsstoornissen en ademhalingsmoeilijkheden.

Als behandeling zal men kalmeringsmiddelen toedienen. Dieren zullen wel niet veel van de planten eten, omwille van de bittere smaak, maar de plant blijft ook giftig in gedroogde toestand.

Home