NATUURLEXICON


Kroonvogeltje

Ptilodon capucina


Het Kroonvogeltje Ptilodon capucina behoort tot de tandvlinders. Hij heeft een vleugelspanning tot 4 cm en vliegt van april tot augustus. Deze vlinder heeft op het borststuk een opvallende bleekgekleurde haarkroon. De voorvleugels zijn rossig en hebben zwarte dwarsbanden. De voorvleugels zijn voorzien van een tand (uitsteeksel). In rust lijkt de vlinder op een verdord blad.

Deze nachtactieve soort bewoont bossen en bosachtige terreinen, parken en lanen.

De rups, die voorkomt van juni tot oktober, is groen met gele zijstrepen en rode bultjes achteraan. Bij verstoring buigt de rups de kop achterover.

De waardplanten van de rupsen zijn Zomereik,  Ruwe Berk, Hazelaar en Zwarte Els. Er zijn 2 generaties per jaar.   

De rups kan zowel op volgroeide als op jonge bomen worden gevonden. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.

Home