NATUURLEXICON


Kropaar

Dactylis glomerata


De Kropaar Dactylis glomerata is een zeer algemene plant die we vooral aantreffen in wegbermen en op verrijkte hooi- en weilanden, in bosranden en op stikstofhoudende omgewerkte grond.

Deze plant wordt 30 tot 90 cm hoog en bloeit in mei en juni met hoofdjesachtig samengetrokken aartjes. Ze vormt grote dichte pollen met bladeren die tot 1 cm breed kunnen zijn.

De bloeistengel is ruw.

Deze plant wordt begunstigd door bemesting en verdringt door de vorming van de grote pollen andere soorten uit het leefgebied

Het is één van de waardplanten van de vlinders Bont Zandoogje Pararge aegeria en Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola.

      

Home