NATUURLEXICON


Kruipbrem

Genista pilosa


De Kruipbrem Genista pilosa is een plant die groeit op droge, kalk- en voedselarme, onbemeste grond, vooral in heidelandschappen en schrale graslanden, soms ook in lichte loofbossen en in schrale wegbermen.

Deze soort wordt al sinds de achttiende eeuw gekweekt als sierplant omwille van de mooie gele bloemen. De plant bloeit van april tot juli met gele bloemen die alleen staan of in trossen. De bladeren zijn langwerpig of eivormig. De plant heeft een penwortel. De vruchten zijn peulen.

Home