NATUURLEXICON


Kruipend Stalkruid

Ononis repens


Het Kruipend Stalkruid Ononis repens komt voor in de duinen, op een zonnige en droge standplaats, niet te voedselrijk en min of meer kalkhoudend. We kunnen de plant soms aantreffen in het binnenland op aangevoerd zand.

De stengels zijn kruipend en bezitten klierharen. Deze klierharen veroorzaken een kwalijke geur. Soms dragen de stengels een aantal doornen. De stengels kruipen en vormen wortels, zodat er op die plaats weer een nieuwe plant ontspruit. De roze bloemen bloeien van juni tot september. De bladeren zijn handvormig samengesteld.

Op deze plant kunnen bijen, onder meer de Lathyrusbij Chalicodoma ericetorum, worden aangetroffen.

Ook de zeer zeldzame Stalkruidspanner Aplasta ononaria, een nachtvlinder, kan op deze plant worden gezien.

De rupsen van de zeer zeldzame Zomerduinmot Nyctegretis lineana, ook een nachtvlinder, leven vooral op deze plant.

Home