NATUURLEXICON


Kruipertje

Hordeum murinum


Het Kruipertje Hordeum murinum groeit vooral in stedelijk gebied op ruderale plaatsen, langs wegen en op muren. Het plantje is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en houdt dan ook van relatief warme standplaatsen. Het is een stikstofminnende plant zodat we deze plant vaak zullen aantreffen onder trottoirbomen en dan meer specifiek op plaatsen waar veel hondenpoep terechtkomt.

Het Kruipertje wordt 20 tot 50 cm hoog en bloeit van juni tot september met grasbloemen die in dichtbloemige aren staan. De aren staan rechtop en zijn 6 tot 10 cm lang. De naalden zijn veel langer dan de kelkkafjes. De aartjes vallen bij rijpheid in leden uit elkaar. De van weerhaakjes voorziene naalden helpen bij de verspreiding.

Home