NATUURLEXICON


Kruipganzerik

Potentilla anglica


De Kruipganzerik Potentilla anglica groeit op vrij natte tot vochtige plaatsen op een vrij voedselrijke bodem, vaak op hellende plaatsen met een zandige, venige of kleiige bodem.

De plant draagt gele, gesteelde en alleenstaande bloemen. De bladeren zijn handvormig samengesteld. De stengel is bovengronds kruipend. De plant bezit een wortelstok.


Home