NATUURLEXICON


Kruisbes

Ribes uva-crispa


De Kruisbes Ribes uva-crispa, ook Stekelbes genoemd, groeit op vochtige, humusrijke en voedselrijke kalkgrond op beschaduwde plaatsen, onder struwelen, in bossen en hagen. Hij komt plaatselijk algemeen voor. De wilde struik draagt kleinere vruchten (bessen) dan de gekweekte variëteiten. Ook de gekweekte struiken verwilderen vaak. De vruchten zijn ook onbehaard.  

De struik draagt 2- tot 3-stekelige doornen. In april draagt hij bruine of groene bloemen die in trossen staan. De bladeren zijn handvormig ingesneden.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Gehakkelde Aurelia Polygonia c-album,  Vliervlinder Ourapteryx sambucaria en Bonte Bessenvlinder Abraxas grossulariata.

Home