NATUURLEXICON


Kruisdistel

Eryngium campestre


De Kruisdistel Eryngium campestre groeit in de duinen, langs de grote rivieren en in rivierduinen, op  een zonnige, droge, open tot grazige plaats op min of meer kalkhoudend zand en zandige klei.

De plant bloeit in juli en augustus met witte bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn ingesneden. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn splitvruchten.  


Home