NATUURLEXICON


Kruiskruiddwergspanner

Eupithecia expallidata


De Kruiskruiddwergspanner Eupithecia expallidata is een vlinder die behoort tot de spanners. Het is een zeer zeldzame soort van brede bospaden en open plekken in bossen, vooral kapplaatsen.

De waardplanten voor de rupsen zijn vooral Kruiskruid-soorten Senecio species en Guldenroede Solidago species.

Deze vlinder vliegt in één generatie van eind juni tot eind augustus.

Home