NATUURLEXICON


Kruiskruidgitje

Cheilosia bergenstammi   


Het Kruiskruidgitje Cheilosia bergenstammi is een kleine, slanke zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm.

De ogen van deze zweefvlieg zijn licht behaard, terwijl het gezicht onbehaard is. Het gitje is behaard met goudkleurige haartjes op borststuk en achterlijf. De poten zijn gedeeltelijk oranje.

Deze zweefvlieg komt vrij algemeen voor in open, meestal droge vegetaties, zoals duingraslanden, ruderale terreinen en wegbermen. Men ziet de volwassen vliegen vaak op gele composieten. De soort vliegt in 2 generaties van half april tot eind september.  

De larve mineert de steel en de wortels van Kruiskruidsoorten zoals Jacobskruiskruid Jacobaea vulgaris, Viltig Kruiskruid Jacobaea erucifolia en Bezemkruiskruid Senecio inaequidens.

Home