NATUURLEXICON


Krulhaarkelkzwam

Sarcoscypha aurantiaca


De Krulhaarkelkzwam Sarcoscypha aurantiaca  is een zwam die we vooral in de winter kunnen aantreffen op takken en stammen die reeds maanden lang op een vochtige bodem liggen en reeds sterk bemost zijn.

Hij komt voor als een saprotrofe soort op verteerd hout van Wilg-soorten Salix species en Els-soorten Alnus species in loofbossen op een vochtige, voedselrijke bodem. De zwam verschijnt doorgaans in grote groepen.

De zwam vormt scharlakenrode bekertjes. Op de onderzijde van de golven (krullen) staan er fijne haartjes (enkel microscopisch zichtbaar). Hij is alleen door microscopisch onderzoek te onderscheiden van de Rode Kelkzwam Sarcoscypha coccinea.

Deze zwam kan worden gezien van november tot april.

Bij koud weer zijn de ronde kelken dichtgevouwen.

Home