NATUURLEXICON


Krulzoomridderzwam

Tricholoma acerbum


De Krulzoomridderzwam Tricholoma acerbum is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species.

Hij komt voor in loofbossen op een voedselarme, zandige en lemige bodems.

De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.


Home