NATUURLEXICON


K-strateeg


De term K-strateeg is een typische term uit de populatiedynamica in de ecologie.

K-strategen zijn soorten met weinig jongen, maar ze investeren veel energie in het verzorgen en groot brengen van hun jongen. Zodanig dat de jongen na de zorg zelfstandig kunnen leven.

K-strategen zijn meestal aangepast aan stabiele milieus met een langdurige stabiele draagkracht.
Een Reegeit Capreolus capreolus zal haar pasgeboren kalfjes verzorgen, verstoppen, zogen en als het wat ouder is begeleiden in de voedselkeuze, de beste plekjes in de biotoop aanleren, vluchtwegen, schuilplaatsen en dat dikwijls meer dan een jaar lang.

Heel extreem daarin is de mens die 20 jaar nodig heeft om zelfstandig te kunnen overleven. Vogels, zoogdieren en reptielen zijn uitgesproken K-strategen.

Ook de Zomereik Quercus robur en Beuk Fagus sylvatica zijn K-strategen, maar dan in het plantenrijk.


Home