NATUURLEXICON


Kustbijvlieg

Eristalis abusiva


De Kustbijblieg Eristalis abusiva is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 11 mm. De ogen van de mannetjes raken elkaar net niet. Het vrouwtje heeft een donkere vlek in de vleugels.

De zweefvlieg is van begin april tot begin oktober te zien in open, vochtige gebieden, vooral aan de kust. De vlieg kan talrijk voorkomen op akkers, in uiterwaarden, open graslanden en op kwelders.

De larven groeien op in modderige oevers.


Home