NATUURLEXICON


Kustoogje

Thiotricha subocella


Het Kustoogje Thiotricha subocella is een nachtvlinder die behoort tot de tastermotten.

De soort is vooral te vinden aan de kust.

De rupsen leven op de waardplanten Wilde Marjolein Origanum vulgare en Watermunt Mentha aquatica. Ze eten de vruchtjes op en maken een kokertje van een stapel leeggegeten bloemhoofdjes.  


Home