NATUURLEXICON


Kustplatvoetje

Platycheirus immarginatus


Het Kustplatvoetje Platycheirus immarginatus is een zweefvlieg met oranje vlekken op het achterlijf. De vlekken zijn bij het mannetje zo groot dat er slechts smalle lijnen op de achterrand en het midden van de segmenten overblijven. De achterdijen en -schenen hebben zwarte banden. Het vrouwtje heeft witte haren aan de basis van de voordijen en een deels oranje zesde rugplaatje. Deze soort meet 6 tot 9 mm.

Het is een zeldzame zweefvlieg die vooral aan de kust voorkomt. De zweefvlieg komt van begin mei tot eind september voor in riet-, zeggen- en biezenvelden in vooral brak water. Op kwelders en langs sloten langs zeedijken kan de soort lokaal talrijk voorkomen. Er werden ook reeds populaties gevonden bij zoet water.

De larven voeden zich met bladluizen, die op zeggensoorten in (vooral brakke) moerassen leven.  

Home