NATUURLEXICON


Kustsprinkhaan

Chorthippus albomarginatus  


De Kustsprinkhaan Chorthippus albomarginatus is een zeldzame sprinkhaan. Deze soort leeft vooral op vochtige terreinen en graslanden. Deze sprinkhaan prefereert dichte, lage tot halfhoge grazige vegetaties. Deze soort komt vooral aan de kust voor, dankzij de hoge luchtvochtigheid.

Deze soort meet tot 21 mm en komt voor van juni tot oktober.

Als determinatiekenmerk kunnen we noteren dat de kiel boven aan de zijkant van het halsschild bijna recht loopt. De kleur is bruin, grijs, geel of groen en varieert dus nogal. Het vrouwtje heeft een witte streep aan de rand van de voorvleugel. Deze streep ontbreekt bij het mannetje.

Home