NATUURLEXICON


Kustwolfspin

Xerolycosa miniata  


De Kustwolfspin Xerolycosa miniata is een spin die voorkomt op droge, zandige plekken in duinen en droge, schrale graslanden met open (zandige) plekken. Deze soort is aan de kust vooral talrijk in jonge, zandige duinpannen met een schrale, lage vegetatie.

Deze spin maakt geen web maar leeft altijd op de grond. De soort heeft tamelijk korte, gespierde poten en kan vrij hard lopen.

De spin heeft een gevlekt zanderig uiterlijk en is door deze camouflage goed beschermd tegen mogelijke predatoren.

Opmerkelijk is dat het vrouwtje zich vastbijt aan een poot van het mannetje en het zo naar zich toetrekt.

De spin maakt met spinrag een eicocon. Hierin worden de eieren ongeveer 3 tot 4 weken meegenomen door het vrouwtje. Als de jongen uit de eitjes komen, bijt het vrouwtje de cocon stuk. Deze jongen kruipen daarna op de rug van hun moeder, dit gedurende enkele dagen, tot ze groot genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen. Een bevrucht vrouwtje kan na de eerste eileg een twee cocon maken en bij een zachte herfst zelfs een derde. Dit alles gebeurt zonder dat er opnieuw werd gepaard.

De volwassen spinnen komen vooral voor van april tot en met oktober.

Home