NATUURLEXICON


Kweek

Elytrigia repens  


De Kweek Elytrigia repens groeit algemeen op zandgrond langs wegen, op ruderale plaatsen, in akkers en graslanden, ook langs oevers en op kwelders. De plant wordt 30 tot 120 cm hoog en bloeit in juni en juli met grasbloemen die in aren staan. De aren bestaan uit 2 rijen kleine aartjes.

Deze soort heeft een taaie ondergrondse wortelstok met veel uitlopers. De afgebroken stukjes van deze uitlopers groeien verder. De wortelstok en de uitlopers kunnen tot 80 cm diep in de grond steken. De Kweek scheidt remstoffen af die de groei van andere planten nadelig beïnvloeden  en dus de eigen soort begunstigen.

De plant wordt aanzien als een onkruid.

Het is één van de waardplanten van het Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola (vlinder).

Home