NATUURLEXICON


Kwelderkaardertje

Argenna patula  


Het Kwelderkaardertje Argenna patula is een spin die voorkomt tussen strooisel op kwelders en oevers van getijderivieren en langs de kust.

Deze soort is typisch voor zoutmoerassen en komt veelal voor in slikken en schorren op zoutminnende planten.  

Home